Historia wspólnoty

„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Te słowa z plakatu wiszącego swego czasu w IV LO w Toruniu to początek naszej historii. Były one zaproszeniem do udziału w orgaznizowanych przez księdza Artura Szymczyka – naszego katechetę, wtedy jeszcze diakona.

Rekolekcje odbywały się w lipcu 2008 roku w położonym nad mazurskim jeziorem Hartowcu. Było nas wtedy około dwudziestu pięciu osób: uczniów i studentów. Rekolekcje prowadził ks. Artur wspierany przez swoich serdecznych przyjaciół ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Lubawy. Ten lipcowy tydzień był dla wielu spośród nas przełomem. Odkryliśmy na nowo prawdziwy obraz Pana; nasza relacja z nim stała się żywa.
Na rekolekcjach zawiązały się nowe znajomości, a to pozwoliło nam poznać jak ważną rolę pełni wspólnota w życiu chrześcijanina. Dlatego od samego początku roku szkolnego 2008/2009 dużą przerwę w IV LO spędzaliśmy na wspólnej modlitwie. Jadnak to nam nie wystarczało dlatego rozpoczęliśmy spotkania poza szkołą – co drugi wtorek w salce Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Maksymiliana w Toruniu. W tej parafii diakonem był ks. Artur. Liczba osób związanych z naszą grupą stale rosła; dołączali znajomi z rekolekcji, wielu naszych przyjaciół i inne osoby, także spoza Torunia. Spotkania miały różne formy: medytacji nad Słowem Bożym, adoracji i wspólnego dzielenia.

W czerwcu 2009 roku nasz duchowy przewodnik przyjął święcenia kapłańskie i został posłany do pracy w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która stała się też miejscem naszych spotkań. W tym samym czasie ksiądz organizował dla nas kolejne rekolekcje w Hartowcu pod hasłem „Rekolekcje z Mojżeszem. Od niewoli egipskiej do przymierza na Górze Synaj. Od sakramentu Pokuty do Sakramentu Eucharystii”. Rozbudziły one w nas ducha, dlatego też z wielką gorliwością zaangażowaliśmy się w ewangelizację. Wielu z nas współprowadziło spotkania dla kandydatów do bierzmowania oraz rekolekcje w szkołach, w których jako katecheta pracował nasz kapłan. Rok 2009 zamknął wybór na patrona naszej wspólnoty św. Ojca Pio, bardzo rodzinne spotkanie wigilijne, a następnie wspólny wyjazd na noworoczne dni skupienia Taize w Poznaniu. W miarę jak nabieraliśmy doświadczenia, następowały zmiany w formule spotkań wspólnoty. Swoimi przeżyciami wymienialiśmy się podczas spotkań w grupach oraz dzielenia w parach, które, podobnie jak wspólna Eucharystia, od tej pory stały się fundamentem naszej duchowej formacji.

Z powodu dużej liczby osób zaangażowanych w życie wspólnoty i chętnych do udziału w rekolekcjach musieliśmy zmienić miejsce naszych wakacyjnych spotkań. Od 2010 roku stał się nim piękny dworek w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Jabłonowa Pomorskiego. Tematem przewodnim były słowa „Gdzie Duch Pański tam wolność”, a katechezy oparte były na listach do siedmiu Kościołów. Po wakacjach ksiądz Artur został przeniesiony do parafii pw. św. Jakuba i otrzymał funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Z tego powodu nastąpiła zmiana miejsca wtorkowych spotkań. Odbywały się one w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej. Wspólnota się rozrastała, stąd też konieczne było utworzenie pewnych struktur.
W czasie wigilijnego spotkania wybraliśmy liderem grupy Dominika Nowickiego, a także podzieliliśmy się na diakonie: ewangelizacyjną, modlitewną i muzyczną.

Grupa ewangelizacyjna bardzo prężnie włączała się we wspólne inicjatywy ewangelizacyjne Seminarium Duchownego w Toruniu i Duszpasterstwa Akademickiego, a ponadto w formowanie bierzmowanych. Nie poprzestawaliśmy na tym i w Wielkim Poście zorganizowaliśmy zimowe dni skupienia naszej wspólnoty w Lipnicy k. Kowalewa Pomorskiego. W tamtym czasie zainicjowaliśmy również comiesięczne Eucharystie dla toruńskich wspólnot młodzieżowych.

Kolejny rok historii naszej wspólnoty tradycyjnie rozpoczął się wakacyjnymi rekolekcjami. Tym razem pochyliliśmy się nad tematem kobiecości i męskości w oparciu o historię biblijnych postaci. Dzięki nim jeszcze bardziej wzrosło w nas poczucie wspólnoty i stąd pojawił się pomysł zwiększenia częstotliwości spotkań. Odbywają się one naprzemiennie w Centrum Dialogu i kaplicy Wydziału Teologii UMK. W dalszym ciągu istotną częścią naszej aktywności jest praca z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.

W 2012 rok weszliśmy również razem; bawiliśmy się na Sylwestrze na Wydziale Teologii, by wśród huku fajerwerków Nowy Rok rozpocząć Eucharystią. W ostatnim czasie po raz drugi przezywaliśmy wielkopostne dni skupienia w Lipnicy.

W wakacje w 2012 r. nie tylko sami przeżywaliśmy rekolekcje, ale również wspomagaliśmy ks. Artura podczas młodzieżowych rekolekcji ewangelizacyjnych w Hartowcu. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę muzyczną rekolekcji, wygłaszaliśmy konferencje i świadectwa, prowadziliśmy grupy oraz wspieraliśmy uczestników rekolekcji modlitwą. Rekolekcje te przyniosły wiele owoców duchowych, nie tylko dla młodzieży, która tam przyjechała, ale także dla nas – posługujących. Dzięki tym rekolekcjom nasza wspólnota poszerzyła się o grono nowych osób. Kilka dni po rekolekcjach w Hartowcu przeżywaliśmy rekolekcje w Nowej Wsi Szlacheckiej.
Ich hasłem przewodnim były słowa „Nie możemy żyć bez Eucharystii”. Przedstawione tam konferencje, kazania, świadectwa i wspólnie przeżyte nabożeństwa i modlitwy pozwoliły nam one głębiej wejść w tajemnicę Mszy Świętej, oraz doświadczyć uzdrowienia przez Eucharystię.
W nowy rok szkolno-akademicki ruszamy pełni planów i entuzjazmu :) Planujemy tak jak w zeszłym roku spotykać się co tydzień, na Adoracji, konferencji, dzieleniu się Słowem Bożym lub Eucharystii. Chcemy głębiej zanurzyć się w nauczanie naszego patrona – św. Ojca Pio, kontynuować dzieło pomocy w przygotowaniach młodzieży do bierzmowania, oraz zacieśniać współpracę z innymi wspólnotami młodzieżowymi i akademickimi z Torunia.

 

Na ostatnim spotkaniu Wspólnoty w 2012 r. zakończyła się 2-letnia kadencja lidera Dominika. W wyborach zwyciężyła Karolina Olszewska.

Liderka