Cele i formacja

Na naszej drodze czerpiemy z doświadczenia mistrzów duchowych zwłaszcza mądrości ojców pustyni. Do ich dorobku w głoszonym nam słowie często sięga nasz duszpasterz ks. Artur. W najbliższym czasie pragniemy rozpocząć specjalny cykl spotkań i codziennej duchowej pracy, swoistą szkołę życia duchowego. Przewodnikiem będzie nam książka Marie- Anne Le Roux „Jak wygrywać walki duchowe”, której autorka bogato odwołuje się do dorobku 2 tysięcy lat duchowości chrześcijańskiej.

Życie duchowe byłoby martwe, gdyby nie łaski płynące z sakramentów. Dlatego w naszej formacji bardzo ważna jest regularna spowiedź i kierownictwo duchowe. Kulminacją zaś jest oczywiście Eucharystia, której dar w naszym codziennym życiu coraz mocniej odkrywamy. Relację z Bogiem możemy pogłębiać tylko przez rozmowę z Nim, dlatego dużą wagę przywiązujemy do Adoracji Najświętszego Sakramentu- zarówno w ciszy, w której dokonuje się to najintymniejsze spotkanie, jak i przez wspólnotową modlitwę- uwielbienia, prośby, błagania, dziękczynienia. Bóg mówi do nas także w danym nam Słowie, stąd istotnym elementem naszej formacji jest lektura Pisma Świętego. A ponieważ Duch Święty może przemawiać przez każdego pragniemy również w grupach dzielenia wspólnie rozważać Słowo i przyglądać się jak realizujemy je swoim życiem.

Nasze rekolekcje w Nowej Wsi Szlacheckiej w 2011 r. w szczególny sposób koncentrowały się na kwestii męskości i kobiecości. Był to czas kiedy na tle bogactwa postaci biblijnych mogliśmy przyjrzeć się bliżej tożsamości, którą Bóg nas obdarował i odkryć siebie na nowo jako dzielnych wojowników i piękne księżniczki. Dzieło to kontynuujemy dalej przez specjalne spotkania (średnio raz w miesiącu) w męskim gronie i kobiecym kręgu, gdzie możemy poruszyć tematy szczególnie dotykające naszych płci, bądź po prostu zająć się czymś, co ożywia nasze męskie i kobiece serca. Spotkania te pozwalają nam lepiej rozumieć nasze powołanie do bycia kobietą i mężczyzną. Jak wspomnieliśmy wyżej elementem naszej formacji są także rekolekcje. Odbywamy je dwa razy w roku. W lutym wyjeżdżamy zazwyczaj do Lipnicy na weekendowe dni skupienia, które po ciężkim czasie sesji pozwalają nam ponownie zwrócić się całym sercem ku Jezusowi. Szczególnie jednak ważne są dla nas rekolekcje lipcowe, które dawniej przeżywaliśmy w Hartowcu, a od 2010r. w Nowej Wsi Szlacheckiej. W ich trakcie Bóg dokonywał i nadal dokonuje w nas prawdziwych cudów nawrócenia i uzdrowienia wewnętrznego.

Pamiętając, że wspólnota, która nie ewangelizuje umiera i chcąc dzielić się ofiarowaną nam Miłością, pragniemy również głosić Dobrą Nowinę. W tym celu pomagamy w formacji kandydatów do sakramentu bierzmowania, dzielimy się naszym świadectwem poprzez rekolekcje w szkołach, współorganizujemy diecezjalny dzień młodzieży, przygotowujemy czuwania modlitewne czy wieczory poezji chrześcijańskiej. Jesteśmy otwarci również na inne formy ewangelizacji. Na początku lipca 2012 r. członkowie naszej wspólnoty wspomagali także ks. Artura podczas młodzieżowych rekolekcji ewangelizacyjnych w Hartowcu. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę muzyczną rekolekcji, wygłaszaliśmy konferencje i świadectwa, prowadziliśmy grupy oraz wspieraliśmy uczestników rekolekcji modlitwą.