Jezus z Janem

JEZUS Z JANEM
Ikona ta, podobnie jak obraz „Jezus z przyjacielem”, towarzyszyła nam podczas rekolekcji w Nowej Wsi Szlacheckiej, podczas czuwania i spowiedzi świętej. Ilustruje fragment Ostatniej Wieczerzy, opisany w Ewangelii św. Jana: „Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi.” (J 13, 23). Scena pokazana na ikonie jest jak pożegnanie – ostatnie przytulenie kogoś, kogo kochamy; kiedy wiemy, jak bardzo będziemy tęsknić, gdy tylko stracimy tę osobę z oczu. Pokazuje głęboką przyjaźń między Jezusem a Janem; relację opartą na wzajemnej Miłości i zaufaniu. Pragniemy tak jak św. Jan przebywać przy sercu Jezusa, by napełniać się Jego Chrystusowym pokojem; zaufać Mu i oddać wszystkie swoje troski.

„Pójdź za mną… mówi Pan: za mną idź i dla mnie zacznij żyć…”. Tak brzmią słowa piosenki, w której pojawia się motyw pójścia za Jezusem. Św. Jan, podobnie jak inni apostołowie Naszego Mistrza, usłyszał podobną treść. Do każdego z nas Jezus i dziś kieruje podobne słowa. Czy odpowiesz w sercu na Jego zaproszenie? On będzie czekał.
O powołaniu św. Jana piszą św. Mateusz i św. Łukasz: „Gdy Jezus przechodził koło Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci — Szymona zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stąd dalej, ujrzał innych dwóch braci — Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca, i poszli za Nim”.