Katechezy

Rok 2013

Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu dla licealistów i studentów, listopad-grudzień 2013.
Katecheza Darii „Odkryć sens życia” i świadectwo Adama.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza Marianny „Miłość Boża – Umiłowałem Cię odwieczną Miłością” i świadectwo Moniki.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza Kingi „Jezus Panem i Zbawicielem” i świadectwo Ani.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza ks. Artura

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza Dominika, świadectwo Justyny

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza Karoliny, świadectwo Gosi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza kleryka Miłosza

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rok 2012

W dniach 2-7 lipca 2012 r. odbyły się prowadzone przez ks. Artura Szymczyka wraz z ks. Michałem Oleksowiczem i Wspólnotą Ojca Pio rekolekcje ewangelizacyjne w Hartowcu. Zapraszamy do odsłuchania katechez, jakie zostały wygłoszone podczas tych rekolekcji.

Katecheza nr 1: Odkryć sens życia. Katecheza została wygłoszona przez p. Teresę ze Wspólnoty „Miłosierdzie Boże” z Lubawy. Pani Teresa w sposób niezwykle ciekawy zachęciła wszystkich słuchaczy do poszukiwania sensu swojego życia, zwracając uwagę na to, że każda próba obrania sobie za cel kogoś lub czegoś poza Bogiem skazana jest na niepowodzenie i kolejną ranę w sercu.
Odkryć sens życia:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza nr 2: Miłość Boża – Umiłowałem Cię odwieczną miłością. Katecheza została wygłoszona przez p. Renatę ze Wspólnoty „Miłosierdzie Boże” z Lubawy. Pani Renata uzmysłowiła słuchaczom, że Bóg ukochał każde swoje dziecko niewyobrażalnie wielką Miłością. Choć może nie zdajemy sobie z tego sprawy, to Bóg ukochał każdego człowieka, każdego z nas, jeszcze zanim został on ukształtowany w łonie swojej mamy…

Miłość Boża:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza nr 3. Jezus jedynym Zbawicielem. Katecheza została wygłoszona przez Kingę ze Wspólnoty św. o. Pio z Torunia. Kinga uświadomiła słuchaczom, że zbawienie, które zostało nam dane, jest darmowe, a nasze zadanie polega tylko na tym, aby ten wspaniały dar od naszego Zbawiciela utrzymać. Podkreślenia wymaga fakt, że zostaliśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa i nikt i nic poza Nim nie są w stanie zmazać i odkupić naszych win.

Jezus jedynym Zbawicielem:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Katecheza nr 4: Potrzeba nawrócenia i uzdrowienia. Katecheza została wygłoszona przez ks. dra Artura Szymczyka. Ksiądz Artur zwrócił słuchaczom uwagę na fakt, że to, co najbardziej boli i krwawi w ich sercu, wymaga uzdrowienia. Każda rana wymaga opatrzenia, a Jedynym, który może to zrobić doskonale jest Jezus Chrystus. Dlatego my, jako Jego dzieci, powinniśmy stawać w prawdzie przed sobą, a jednocześnie przed Nim, i poprzez nawracanie się ciągle przytulać się do Jego serca.

Potrzeba nawrócenia i uzdrowienia:

Katecheza nr 5: Jezus Panem i Bratem. Katecheza została wygłoszona przez Karolinę ze Wspólnoty św. o. Pio z Torunia. Karolina zwróciła uwagę, że to, iż Pan Jezus jest Panem i zarówno Bratem nie stoi ze sobą w sprzeczności, a wręcz przeciwnie, czyni nas umiłowanymi dziećmi Boga. Jezus jako Jego pierworodny Syn jest Tym, który prowadzi nas, jak starszy Brat, w stronę Ojca i to Jemu powinniśmy oddać całe swoje serce, aby mógł nad nim panować mocą swojej nieskończonej miłości.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Co to znaczy być chrześcijaninem?

Katecheza: 
Wygłosiła ją dla nas liderka naszej Wspólnoty, Karolina – studentka teologii na UMK – w styczniu 2013 r. Swoje wystąpienie oparła na rozważaniach księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego dotyczących fragmentu Listu do Rzymian. Próbując odpowiedzieć na zadane w temacie pytanie, Karolina poruszyła fundamentalne kwestie dla każdego wierzącego, opowiadając o „wchrzczeniu” – zanurzeniu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.